Forum Wizja Rozwoju 2020


Premier podczas Forum Wizjqa Rozwoju. 24.08.2020 1 z 10

Trwająca od kilku miesięcy pandemia koronawirusa odbiła się na polskiej i światowej gospodarce. Kryzys, z którym się obecnie mierzymy, uznawany jest za największy po II wojnie światowej. O stanie polskiej gospodarki oraz wyzwaniach, jakie przed nią stoją mówił premier Mateusz Morawiecki, który uczestniczył w sesji otwierającej III edycję Forum Wizja Rozwoju.

Fot. Krystian Maj / KPRM