Drugi dzień posiedzenia Rady Europejskiej


13.12.2019 1 z 7

„Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej, zgodnie ze swoimi celami” – poinformował szef polskiego rządu po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE w Brukseli. Takie rozwiązanie pozwoli Polsce przeprowadzić transformację energetyczną w sposób bezpieczny i korzystny gospodarczo.

Fot. Krystian Maj / KPRM