610. rocznica Bitwy pod Grunwaldem


Prezydent Polski wita się z premierem Litwy i Polski. 15.07.2020 1 z 9

Spuścizna historyczna i wspólnota interesów to filary stosunków polsko-litewskich. Wyrażają się one w utrwalaniu pamięci o wspólnych dziejach. Przede wszystkim zaś przekładają na bieżące relacje polityczno-gospodarcze. Dzięki nim reprezentujemy spójną strategię interesów w ramach UE i NATO oraz realizujemy wspólne projekty infrastrukturalne i energetyczne.

Fot. Adam Guz / KPRM