UWAGA! Ogldasz stron archiwaln. Aktualna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrw dostpna jest pod adresem: www.gov.pl/premier.
Prawa autorskie

Korzystanie przez użytkowników z materiałów urzędowych opublikowanych w serwisie www.premier.gov.pl nie wymaga zgody Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

W serwisie zamieszczane są także utwory, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim. Ich wykorzystanie przez internautów wymaga zgody właścicieli tych materiałów.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).