Michał Dworczyk


Michał Dworczyk
Michał Dworczyk

minister - członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

.

Urodzony 22 lipca 1975 r. w Warszawie.

19 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W okresie od marca do grudnia 2017 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od października do lutego 2015 r. przewodniczył sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

W aktywną politykę zaangażował się w 2005 r., kiedy jako ekspert ds. polityki wschodniej oraz polonijnej został powołany na stanowisko Doradcy Prezesa Rady Ministrów.
W latach 2005 – 2007, współpracując z Sekretarzem Stanu w KPRM – Adamem Lipińskim, koordynował pracę Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą.
W latach 2008 – 2010 pracował jako doradca Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą zajmując się m.in. polityką odznaczeniową Polaków na byłych Kresach oraz wspieraniem środowisk polskich na Wschodzie.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Po zakończeniu studiów jako ochotnik odbył służbę wojskową. Przez wiele lat był harcerzem i instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od ponad 20 lat pracuje m.in. w ramach Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz w założonej przez siebie Fundacji Wolność i Demokracja.
W latach 2006 – 2015 był radnym dzielnicy Śródmieście i m.st. Warszawy, a następnie radnym Województwa Mazowieckiego.

Poseł na Sejm VII, VIII i IX kadencji.

15 listopada 2019 r. został powołany na urząd ministra – członka Rady Ministrów.