Mateusz Morawiecki


Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji

.

Urodzony 20 czerwca 1968 r. we Wrocławiu. Polski menedżer i bankowiec, polityk. Jest synem chemiczki Jadwigi oraz fizyka i opozycjonisty Kornela Morawieckiego. Rodzina ojca pochodziła ze Świętokrzyskiego, a rodzice przed II wojną światową przeprowadzili się na warszawską Pragę, gdzie urodził się ich syn Kornel.

Mateusz Morawiecki od 1991 r. jest żonaty z Iwoną, jest ojcem czworga dzieci – córek Olgi i Magdaleny oraz synów Jeremiasza i Ignacego.

Od 1979 r. drukował „Biuletyn Dolnośląski” w „podziemnej” drukarni w Wilczynie w domu Państwa Winciorków. Od grudnia 1981 r. brał udział w akcjach opozycyjnych: malowaniu napisów na murach, zrywaniu flag, rozklejaniu plakatów i ulotek, druku i kolportażu drugoobiegowych pism oraz rozwieszaniu opozycyjnych transparentów. W latach 1983-1988 był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany za działalność opozycyjną. Od 1986 r. publikował pod pseudonimem własne artykuły w prasie „podziemnej”, głównie w „Biuletynie Dolnośląskim”. W latach 80. został kilkakrotnie pobity z powodów politycznych, był wzywany na przesłuchania i nękany rewizjami w mieszkaniu. Działał w założonej przez ojca Solidarności Walczącej, a także w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów.

11 grudnia 2017 r. został powołany na stanowisko Prezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów. Od 9 stycznia 2018 r. do 15 listopada 2019 r. sprawował urząd Prezesa Rady Ministrów.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. został posłem na Sejm IX kadencji.

15 listopada 2019 r. został ponownie powołany na urząd Prezesa Rady Ministrów, a także na urząd Ministra Sportu.

Od 29 września 2016 r. do 11 grudnia 2017 r. był Wiceprezesem Rady Ministrów oraz Ministrem Rozwoju i Finansów. Od 16 listopada 2015 r. do 29 września 2016 r. sprawował urząd Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rozwoju.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studiów europejskich Uniwersytetu w Hamburgu oraz Master of Advanced European Studies Uniwersytetu w Bazylei.

Karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w spółce Cogito. W latach 1993 - 1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing. W tym okresie, na zlecenie wojewody wrocławskiego, brał udział w programie edukacyjnym i restrukturyzacyjnym państwowych gospodarstw rolnych. W 1995 r. odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 - 1997 prowadził prace badawcze przy Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 r. do 2001 r. pracował w Banku Zachodnim WBK – jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Banku. W czerwcu 2001 r. został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, a w maju 2007 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

W 2013 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka.

23 czerwca 2015 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.