Marlena Maląg


Marlena Maląg
Marlena Maląg

minister rodziny i polityki społecznej

Odpowiada za wsparcie i ochronę rodziny oraz pomoc społeczną. Prowadzi programy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i aktywizujące podmioty działające w obszarach ekonomii społecznej i solidarnej. Realizuje także działania w zakresie zabezpieczenia rentowo-emerytalnego i na rzecz osób niepełnosprawnych. Odpowiada za politykę senioralną.

Do jej zadań należy wsparcie i ochrona rodziny oraz pomoc społeczna. Odpowiada za przeciwdziałanie bezrobociu, kwestie związane z zatrudnianiem pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy oraz za emerytury. Prowadzi także działania na rzecz seniorów.

Marlena Maląg  - absolwentka pedagogiki na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, studiów podyplomowych w zakresie matematyki i informatyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zarządzania na Politechnice Poznańskiej, a także zarządzania oświatą w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej.

Przez wiele lat była związana z oświatą, jest nauczycielem dyplomowanym. W latach 1999 –2011 pełniła funkcję dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. W okresie od 2011 do 2012 r. była naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego, a od 2012 do 2014 r. zastępcą Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
W latach 2002 – 2006 pełniła funkcję radnej rady miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, od 2006 do 2016 r. sprawowała mandat radnej rady Powiatu Ostrowskiego, w tym również będąc  zastępcą przewodniczącego rady, a także wicestarostą Powiatu Ostrowskiego.
W I 2016 Premier RP pani Beata Szydło powierzyła Marlenie Maląg funkcję wicewojewody Wielkopolski, którą sprawowała do XII 2018 r.
Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okresie od X 2018 do X 2019 roku.
W XII 2018 r. powołana przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego na stanowisko prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W wyborach do Sejmu RP w październiku 2019 r. wybrana na Posłankę IX kadencji.

W życiu osobistym i zawodowym kieruje się tradycyjnym systemem wartości. Życiowym mottem są słowa Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

15 listopada 2019 r. została powołana na urząd ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Strona Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej