Mariusz Kamiński


Mariusz Kamiński
Mariusz Kamiński

minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych

Odpowiada za bezpieczeństwo Polski oraz jej granic. Zajmuje się też administracją, czyli np. reformami jej struktur i podziałem administracyjnym państwa. W jego kompetencji leży także zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków.

Mariusz Kamiński urodził się 25 września 1965 r. w Sochaczewie. Był działaczem opozycji antykomunistycznej w okresie PRL. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów działał w zarządzie podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów UW. W latach 1986-1990 był członkiem Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS.

W 1993 r. zakładał, a następnie przewodniczył stowarzyszeniu Liga Republikańska. W 1997 r. został wybrany na posła z listy Akcji Wyborczej Solidarność.

Był współtwórcą Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od sierpnia 2006 r. do października 2009 r. szefem CBA.

W 2010 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od listopada 2011 r. jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. W 2015 r. został ministrem-członkiem Rady Ministrów w rządzie premier Beaty Szydło, a następnie premiera Mateusza Morawieckiego. Na mocy rozporządzenia premiera uzyskał uprawnienia w zakresie koordynacji działalności służb specjalnych. 14 sierpnia 2019 r. Mariusz Kamiński został powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Był posłem na Sejm III, IV, V, VII, VIII kadencji. 13 października 2019 r. uzyskał mandat poselski na IX kadencję Sejmu.