Mariusz Błaszczak


Mariusz Błaszczak
Mariusz Błaszczak

minister obrony narodowej

Odpowiada za całokształt działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przygotowanie założeń obronnych państwa oraz rozwoju i struktury sił zbrojnych.

Urodzony 19 września 1969 w Legionowie. Poseł na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji.

Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, skończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz studia podyplomowe na kierunku Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny oraz Zarządzanie w Administracji.

Należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej i Porozumienia Centrum.

W latach 2002 - 2004 był zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Wola. Wspierał wiele przedsięwzięć, w tym budowę kompleksów sportowych przy szkołach. W grudniu 2004 r. został burmistrzem Śródmieścia.

Od sierpnia 2010 r. do listopada 2015 r. był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość z rekomendacji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. W marcu 2009 r. został rzecznikiem prasowym KP PiS. W marcu 2007 r. był mianowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisko ministra - członka Rady Ministrów. W październiku 2005 r. został powołany na stanowisko Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2015 – 2018 minister spraw wewnętrznych i administracji. Od 9 stycznia 2018 roku do 15 listopada 2019 r. pełnił urząd ministra obrony narodowej.

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd ministra obrony narodowej.

Strona internetowa Ministerstwa Obrony Narodowej