Łukasz Schreiber


Łukasz Schreiber
Łukasz Schreiber

minister - członek Rady Ministrów

.

Łukasz Paweł Schreiber (ur. 26 maja 1987 w Bydgoszczy) – polski polityk i samorządowiec, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, od 2019 r. Minister- Członek Rady Ministrów, Przewodniczący  Stałego Komitetu Rady Ministrów, Sekretarz Rady Ministrów, Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, upoważniony przez Prezesa Rady Ministrów do pełnienia funkcji Sekretarza do Spraw Parlamentarnych.

W 2009 r. ukończył studia licencjackie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2013 r. uzyskał tytuł zawodowy magistra administracji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

W 2014 r. uzyskał mandat radnego miejskiego w Bydgoszczy, zdobywając najwięcej głosów ze wszystkich kandydatów.

W 2015 r., z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, wystartował w wyborach do Sejmu i uzyskał mandat poselski. W Sejmie VIII kadencji pełnił w szczególności funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, był także członkiem Komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącym podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Był również członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.

Od  listopada  2018 r. obejmował stanowisko Sekretarza Stanu do Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był również wiceprzewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Mistrz Polski juniorów w szachach, reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata i Europy. Autor książki „Sulla 138-78 p.n.e.” poświęconej jednemu
z najwybitniejszych wodzów Republiki Rzymskiej – Lucjuszowi Korneliuszowi Sulli.