Andrzej Adamczyk


Andrzej Adamczyk
Andrzej Adamczyk

minister infrastruktury

Kieruje działami administracji rządowej: łączności, transportu, żeglugi śródlądowej, gospodarki morskiej, rybołówstwa. Odpowiada za stworzenie spójnej sieci komunikacyjnej kraju, rozwój dróg, kolei oraz lotnictwa, a także za rozwój morskiego i rzecznego potencjału gospodarczego Polski.

Urodzony 4 stycznia 1959 r. w Krzeszowicach. Poseł  Ziemi Krakowskiej V, VI, VII, VIII i IX kadencji.

Ma wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym w specjalności rachunkowość i finanse w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Pracował w Przedsiębiorstwie Przemysłu Betonów "Prefabet - Krzeszowice", następnie w Biurze Głównego Mechanika Chrzanowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. Od roku 1982 zatrudniony w Dziale Inwestycyjnym Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach. Od 1984 r. pracował w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Spółdzielni w Sance koło Krzeszowic, kolejno jako mistrz budowy, kierownik budowy oraz kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego.

Członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od końca lat ’80 współtworzył ruch Komitetów Obywatelskich NSZZ „Solidarność” w zachodniej części ówczesnego województwa krakowskiego. W latach 1998–2005 Radny Powiatu Krakowskiego.

Wieloletni wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Od jesieni 2001 r. członek Prawa i Sprawiedliwości. Szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Krakowskim. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję ministra infrastruktury i budownictwa. 9 stycznia 2018 r. powołany na urząd ministra infrastruktury, którą pełnił do 15 listopada 2019 r.

15 listopada 2019 r. ponownie powołany na urząd ministra infrastruktury.
 

Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury