Adam Niedzielski


Adam Niedzielski
Adam Niedzielski

minister zdrowia

Odpowiada za stworzenie i realizację polskiej strategii walki z epidemią koronawirusa. Jednym z priorytetów ministra jest wprowadzenie zmian w systemie ochrony zdrowia zmierzających do poprawy jakości usług i ich dostępność dla pacjentów. Kładzie duży nacisk na profilaktykę, dzięki której możemy wcześniej wykrywać choroby i zapobiegać rozwojowi poważnych stanów chorobowych. Odpowiada za proces informatyzacji ochrony zdrowia.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na dwóch kierunkach: ekonomia oraz metody ilościowe i systemy informacyjne. Ekspert z zakresu zarządzania publicznego. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.

Karierę zawodową zaczynał w Ministerstwie Finansów, pracował także w Najwyższej Izbie Kontroli, Ministerstwie Sprawiedliwości i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Od 23 listopada 2016 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów.

Od 12 lipca 2018 r. Adam Niedzielski był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych, a od 18 lipca 2019 r. - pełniącym obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2019 r. został powołany na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

26 sierpnia 2020 r. został powołany na urząd ministra zdrowia.

Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia.