Kontakt


 • Informacje na temat dostępności.

  Obsługa dla osób niepełnosprawnych.

  Dziennik podawczy

  • al. J. Ch. Szucha 14
  • działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15Wejście do Kancelarii Premiera od Szucha 14 - Dziennik podawczy.

  Biuro przepustek, wejście dla interesantów:

  • Wejście A - Al. Ujazdowskie 1/3
  • działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-16.15

  Wejście A do Kancelarii Premiera.

  Wejście dla osób na wózkach inwalidzkich:

  • Wejście Główne - Al. Ujazdowskie 1/3

  Wejście Główne do Kancelarii Premiera.

  Kontakt e-mail:

  • bip@kprm.gov.pl - przeznaczony do przesyłania pytań dotyczących informacji publicznych od obywateli,
  • dziennikarze@kprm.gov.pl - przeznaczony wyłącznie dla dziennikarzy,
  • kontakt@kprm.gov.pl - przeznaczony do przesyłania wszelkich pytań niebędących wnioskami o udostpnienie informacji publicznych, sugestii i propozycji oraz skarg od obywateli

  Komunikacja publiczna:

  Do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów można dojechać komunikacją publiczną przystanek Łazienki Królewskie, Plac Na Rozdrożu oraz Metro Politechnika.

  W odległości ok 850 m znajduje się stacja I linii metra – stacja Politechnika.

  W odległości ok 400 m znajduje się przystanek – Łazienki Królewskie.

  W odległości ok 550 m znajduje się przystanek – Plac Na Rozdrożu.

 • Przyjmuje i rozpatruje wnioski, skargi, petycje oraz listy obywateli, organizacji i innych podmiotów.

  telefon: (+48) 22 694 75 75 w sprawach prowadzonych przez Departament
  telefon: (+48) 222 500 115 Infolinia dla Obywatela we wszystkich pozostałych sprawach
  fax: (+ 48) 22 695 82 04
  e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

 • Prowadzi korespondencję premiera i szefa KPRM. Koordynuje politykę kadrową w administracji rządowej. Zapewnia obsługę kancelaryjno-biurową.

  telefon do sekretariatu (+48) 22 694 75 70
  fax: (+48) 22 694 70 53
  e-mail do sekretariatu: bprm@kprm.gov.pl

 • Zajmuje się obsługą merytoryczną, organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina.

  telefon: (+48) 22 694 75 53
  fax: (+48) 22 694 74 62
  e-mail: gracjan.majewski@kprm.gov.pl

 • Zapewnia obsługę informacyjną oraz prasową dla premiera i rządu. Prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

  telefon: (+48) 22 694 75 28
  fax: (+48) 22 840 38 10
  e-mail: bip@kprm.gov.pl

 • Kontroluje działalność organów administracji rządowej. Nadzoruje jednostki organizacyjnie podległe premierowi. Przeprowadza kontrole wewnętrzne w Kancelarii Premiera.

  telefon: (+48) 22 694 75 36
  fax: (+48) 22 694 68 25
  e-mail: coa@kprm.gov.pl

 • telefon: (+48) 22 694 75 27
  e-mail: rbmp@kprm.gov.pl

 • Opracowuje analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej i identyfikuje kluczowe obszary. Przygotowuje propozycje celów w kontekście strategii rozwoju gospodarczego kraju.

  telefon: (+48) 22 694 76 02
  fax: (+48) 22 694 63 74

 • Przygotowuje materiały analityczne w zakresie obronności, w tym w obszarze przygotowań obronnych administracji. Opiniuje projekty aktów prawnych i innych dokumentów rządowych w tym zakresie.

 • Przygotowuje opinie na temat projektów regulacji z zakresu funkcjonowania służb specjalnych i ochrony informacji niejawnych. Prowadzi sprawy związane z wykonywaniem zadań i kompetencji rządu oraz premiera wobec służb specjalnych.

  telefon: (+48) 22 694 75 54
  fax: (+48) 22 621 67 03

 • telefon: (+48) 22 694 75 00
  fax: (+48) 22  694 64 81
  e-mail: dkpl@kprm.gov.pl

 • telefon: (+48) 22 694 63 38

 • Opiniuje oceny skutków regulacji sporządzane do rządowych projektów legislacyjnych oraz monitoruje przebieg konsultacji publicznych. Zapewnia obsługę Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu oraz monitoruje realizację kluczowych projektów w Wykazie pracy Rady Ministrów.

  telefon: +48 (22) 694 75 18
  fax: +48 (22) 694 63 74

 • Realizuje zadania dotyczące obsługi merytorycznej oraz organizacyjnej Ministra – Członka RM Beaty Kempy. Przygotowuje propozycje działań w zakresie pomocy humanitarnej. Inicjuje i wspiera inicjatywy podejmowane przez organizacje pozarządowe w obszarze pomocy humanitarnej. Współpracuje z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi w celu wsparcia działań pomocowych.

  telefon: (+48) 22 694 75 49
  fax: (+48) 22 694 68 03
  e-mail: dph@kprm.gov.pl

 • Opracowuje akty wewnętrzne, projekty aktów prawych i projekty decyzji administracyjnych. Opiniuje projekty umów oraz zapewnia zastępstwo prawne w postępowaniu sądowym. Obsługuje Radę Legislacyjną.

  telefon: +48 (22) 694 75 79
  fax: +48 (22) 694 68 28

 • Zapewnia obsługę Prezesa Rady Ministrów w zakresie nadzoru właścicielskiego wobec spółek Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych.

  telefon: (+48) 22 694 8477
  fax: (+48) 22 694 8479

   

 • Odpowiada za nabór do służby cywilnej. Wdraża standardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbie cywilnej oraz nadzoruje przestrzeganie zasad służby, w tym kodeksu etycznego.

  telefon: (+48) 22 694 73 04
  fax: (+48) 22 694 66 90
  e-mail: dsc@kprm.gov.pl

 • Przygotowuje projekty regulacji prawnych w zakresie wspierania społeczeństwa obywatelskiego przez państwo oraz prowadzenia dialogu obywatelskiego.

  telefon: (+48) 22 694 75 29
  fax: (+48) 22 694 72 34

 • Zapewnia koordynację współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Sejmem i Senatem.

  telefon: (+48) 22 694 75 31
  fax: (+48) 22 694 74 43

 • Zapewnia obsługę merytoryczną i organizacyjną Komitetu Społecznego Rady Ministrów. Analizuje rządowy proces legislacyjny, opiniuje projekty dokumentów rządowych, a także monitoruje poszczególne zjawiska dotyczące spraw społecznych.

  telefon: (+48) 22 694 75 12
  fax: (+48) 22 694 68 03
  e-mail: dss@kprm.gov.pl

   

 • Opracowuje analizy na temat polityki zagranicznej. Obsługuje międzynarodowe wizyty i spotkania Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów, Szefa KPRM. Monitoruje sytuację Polonii i Polaków za granicą.

  telefon: (+48) 22 694 75 46
  fax: (+48) 22 628 26 52
  e-mail: dsz@kprm.gov.pl

 • Realizuje zadania w zakresie studiów strategicznych w sprawach wewnętrznych i międzynarodowych, oraz sporządza analizy i prognozy na podstawie badań społecznych.

 • Opracowuje plan dochodów i wydatków budżetowych. Realizuję politykę rachunkowości.

  telefon: (+48) 22 694 64 00
  fax: (+48) 22 694 61 50
  e-mail: bf@kprm.gov.pl

 • Realizuje zadania w zakresie:

  - zarządzania zasobami ludzkimi, IT i nieruchomościami,

  - nadzoru nad instytucją gospodarki budżetowej oraz nad centralnym zamawiającym,

  - audytu wewnętrznego oraz funkcjonowania kontroli zarządczej w Kancelarii.

  Zapewnia obsługę administracyjną i organizacyjną urzędu.

   

  telefon: +48 22 694 72 79
  fax: +48 22 694 76 30

   

 • Organizuje system ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych w Kancelarii Premiera.

  telefon: (+48) 22 694 75 58
  fax: (+ 48) 22 694 68 83

 • telefon do sekretariatu: (+48) 22 523 72 75

 • Telefony do sekretariatu:

  (+48) 22 523 73 10,

  (+48) 22 523 73 00

 • Telefon do sekretariatu: (+48) 22 523 73 35 

 • Departament GovTech Polska koordynuje międzyresortowe działania, których celem jest opracowanie i wdrażanie innowacyjnych modeli pozyskiwania technologii przez sektor publiczny.

  Tel. 694 67 49

  e-mail: govtech@kprm.gov.pl

 • Tel. (+48) 22 694 75 06

  (+48) 22 694 75 07

 • Tel. (+48) 22 694 75 40